funzik porn rokettube

İyi Yönetim Dunea

Şirketimiz yerli ve yabancı yatırımcılar için şeffaflık, kazanç sağlayıcılık, aynı zamanda iyi ve sorumlu bir şirket yönetimi için genel kabul görmüş standartlar kurar sadece.
İyi ve kurumsal yöneticiliğimiz şirketimizde yüksek bir öncelik olmuştur. Pazarları dikkatle, gelecekteki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz

© 2015. «Dunea Switzerland • Bodrum». Tüm Hakları Saklıdır.